F1-es modul

F1
Elektronikai orvostechnikai műszerek és tesztelés
Modulfelelős: Molnár Zsolt

A modul célja

Az ipar számára magas szintű, biztos tudással rendelkező villamosmérnököket képezni, akiknek elsősorban az elektronikai tesztelés, a széles spektrumú ipari, illetve specializáltan orvostechnikai készülék-tervezés, valamint szerviz és minőségbiztosítási feladatok ellátása a szakterülete.

Tárgyak, laborok

A modulhoz tartozó tárgycsoportban tanítjuk a tesztelő- és mérőrendszerek összeállítását, konfigurálását, üzemeltetését és programozását, parametrikus és funkcionális tesztelés eszközeit, módszereit és eljárásait, a beágyazott rendszerek hardver (analóg(!), digitális) és szoftver tervezését (azaz a műszer- és készüléktervezést), illetve a hardver-szoftver integrálást. Oktatunk metrológiai alapismereteket (kalibrálás, hitelesítés, metrológiai statisztika), EMC-t (elektromágneses kompatibilitási mérések és tervezési módszerek), virtuális műszerezést. Orvostechnika területén megismertetjük a hallgatókkal a biológiai mérnöki alapismeretek mellett a fiziológiai alapokat, az emberi test elektromos és nem elektromos jellemzőinek mérésének módszereit és eszközeit, valamint a diagnosztikai és terápiás műszereket, eljárásokat (pl. EKG, pacemaker, ultrahangos diagnosztika és terápia, CT, MRI, audiometria). E lista természetesen nem teljes, csak a főbb területeket soroltuk fel. Nagyon sok peremterületet érintünk, amelyek a laboratóriumi mérések, illetve a hallgatói projektek során előkerülnek (pl. nem villamos mennyiségek mérése, automatizálás, szabályozástechnika, mechanika, gépészet...), de ezeket csak annyira, amennyire a feladatok sikeres végrehajtása igényli.

Laborunkban a hallgatók az alapvető analóg és digitális elektronikai, informatikai, valamint méréstechnikai ismereteikre alapozva szerezhetik meg az Elektronikai-orvostechnikai műszerek és tesztelés modulon szükséges gyakorlati ismereteket. Témáink, amelyekkel a laboratóriumban foglalkozunk, lefedik az elektronikai iparban használatos tesztelési módszerek jó részét, például az elektronikai gyártmányok alkatrészeinek és áramköreinek számítógép-vezérelt elektromos tesztelését, az optikai tesztelést (képfeldolgozás), a mérőműszerek kalibrálását. A hallgatók megismerkedhetnek az automatikus mérőrendszerekkel, képesek lesznek azok elemeit kiválasztani, felprogramozni. A virtuális műszereket a National Instruments LabVIEW fejlesztőrendszerében programozzák. Foglalkozunk beágyazott rendszerek fejlesztésével, amelyek terén elsődlegesen a Microchip mikrovezérlőket és a Xilinx FPGA-kat oktatjuk. Az orvostechnikai méréseink lefedik az alapvető diagnosztikai és terápiás készülékek funkcionális, illetve részleges áramköri vizsgálatát, illetve minősítését. Orvostechnikai méréseink témái a teljesség igénye nélkül: EKG, pacemaker, audiométer, ágy melletti monitor, ultrahang, képalkotó eljárások. A laboratóriumi foglalkozásokat a két félév alatt 4-5 kiállítás- illetve üzemlátogatás egészíti ki. A laboratóriumban lehetőség van az önálló szakmai munkára is.

Elhelyezkedési lehetőségek

Azok a cégek, amelyek a hallgatóinkat keresik, főként az elektronikai gyártó és szerződéses elektronikai gyártó (contract manufacturer) cégek köréből kerülnek ki, részben az orvostechnikával foglalkozó vállalkozások közül. A megszerzett ismeretek viszonylag széles köre miatt számos hallgatónk helyezkedik el fejlesztőmérnökként (hardver és szoftver), szervizmérnökként, tanácsadóként, illetve értékesítőként. A cégektől a közvetlenül hozzánk beérkező állásajánlatok száma sok éve magasabb, mint amit ki tudunk szolgálni. A közelmúltban felmértük, hogy az elektronikai ipar álláshirdetései milyen munkakörökre keresnek villamosmérnököket. Az eredmény minket is meglepett: az álláshirdetések közül minden harmadik-negyedik (kb. 30%) tesztmérnöki, vagy hasonló státusz volt. Ha ide számítjuk azokat a területeket is, amelyeken hallgatóink jártasságot szereznek, ha nálunk végeznek, akkor az arány még nagyobb: az modulon végzett hallgatók a meghirdetett villamosmérnöki állások kb. 60%-ára ideális jelöltek.

Az F1-en végzett mérnökök képesek lesznek elektronikai készülékek, műszerek tervezésére, és jártasságot szereznek az orvostechnikai eszközök, berendezések tervezésében, üzemeltetésében, tesztelésében.