Laborok

TA.FSZ.4
Laborfelelős oktató: Dr. Bretz Károly
Laborfelelős mérnök: Horváth Balázs
Mérőhelyek száma: 30
TG.3.03
Laborfelelős oktató: Dr. Bretz Károly
Laborfelelős mérnök: Horváth Balázs
Mérőhelyek száma: 15
TG.3.04
Laborfelelős oktató: Dr. Bretz Károly
Laborfelelős mérnök: Horváth Balázs
Mérőhelyek száma: 12

Informatika 1. és Programozás 2. laboratórium

A laborban villamosmérnök képzésben az Informatika I. labor és a Programozás II. labor tantárgy kurzusainak órái kerülnek megtartásra magyar és angol nyelven. A projektorral, 30 db személyi számítógéppel és konkrét fizikai demonstrációs boardokkal a laborban frontális foglalkozás keretében 30 hallgató számára folyik a C programozási nyelv felhasználásával a mérnöki gyakorlatban alkalmazott algoritmusok megismertetése az Informatika I. labor alkalmakon, illetve a 8 bites mikrokontroller programozás alapjainak elsajátítása a Programozás II. laborok során.

Informatika 1. laboratóriumon érintett tématerületek

 • C fejlesztői környezet ismertetése. Programok írása, fordítása, változók típusai, értékadások.
 • Szintaktikai elemek, operátorok, műveletek.
 • Elágazó utasítások, ciklusok 1.
 • Egyszerű algoritmusok.
 • Saját függvények
 • Formátumozott kiírás és beolvasás. Pointerek.
 • Összetett adatszerkezetek, tömbök, Karakter tömbök. Struktúrák struktúra tömbök.
 • Modulok készítése. Összetett feladat megoldása.

Programozás 2. laboratóriumon érintett tématerületek

 • Alacsony szintű fájlkezelés. Fájl megnyitási módok, fájlmutató használata, fájl írása és olvasása. Egyéb fájlkezelő függvények használata.
 • Magas szintű fájlkezelés. Fájl megnyitási módok, fájlmutató használata, fájl írása és olvasása. Egyéb fájlkezelő függvények használata. Összetett struktúrák fájlba írása és fájlból történő olvasása.
 • Összetett, C programozási nyelven készített feladat megoldása. Alacsonyszintű és magas szintű fájlkezelés együttes használata.
 • AVR Studio fejlesztői környezet megismerése. Fordítási, letöltési és debuggolási lehetőségek bemutatása. Alap formátum forrásfájl elkészítése. Leggyakoribb INCLUDE fájlok áttekintése.
 • Port kezelés assemblyben. LED-ek és nyomógombok kezelése, inicializálás és port használat. Aritmetikai és logikai utasítások. Összeadás, kivonás, szorzás és osztás. Logikai utasítások. Maszkolási példák.
 • Feltétel nélküli és feltételes ugró utasítások. Direkt és indirekt címzések. A status register bitjei. Ciklusok. Elöl és hátul tesztelő ciklusok megoldási módjai.
 • Saját szubrutin írása. Szubrutinhívások. Paraméter átadások bemutatása: regiszteren keresztül, memória területen keresztül, stack használata.
 • Megszakításkezelés. Időzítők és a soros port kezelése assembly nyelven. Időzítők inicializálása, konfigurálása. Időzítési üzemmódok. Megszakítás vektortábla használata. Megszakítások inicializálása és használata. Soros port inicializálása és használata.
 • Port kezelés C-ben. LED-ek és gombok kezelése, inicializálás és port használat. Elágazások és ciklusok. Egy és többirányú elágazások. Elöl és hátul tesztelő ciklusok. Számlálásos ciklus.
 • Saját függvény írása. Függvényhívások és paraméterátadás. Címszerinti és érték szerinti paraméter átadás bemutatása. Függvények visszaadott értéke. Függvény saját belső változója.
 • Megszakításkezelés. Időzítők és soros port kezelése C-ben. Időzítők inicializálása, konfigurálása. Időzítési üzemmódok. Megszakítás vektortábla használata. Megszakítások inicializálása és használata. Soros port inicializálása és használata.
 • Összetett feladat elkészítése C-ben. Közös összetett feladat elkészítése, amelyhez a félév során megismert tématerületek kerülnek felhasználása.
TA.2.209
Laborfelelős oktató: Molnár Zsolt
Laborfelelős mérnök: Braun Ferenc
Mérőhelyek száma: 12

Műszertechnika projekt 1-2.

A laboratórium az önálló mérnöki munkavégzést alapozza meg. A nappalis hallgatóink a BSc tanulmányok 6. és 7. félévében hallgatják a tárgyat. A laborban egyszerre legfeljebb 10 fő tud dolgozni. A két félév alatt oktatói felügyelet mellett,a széles területet felölelő témakörökből szabadon választott projekttéma kidolgozását végzik el a hallgatók. A projekteken általában egy, maximum 2 fő dolgozik. A második félév végére szinte mindenkinél egy bizonyos szinten működő „készülék” a termék. Néhány projekttéma ízelítőül az elmúlt évekből: in-circuit tesztelés elektronikájának fejlesztése, Internetről vezérelhető mérőrendszer, hordozható EKG, objektív audiometria, digitális oszcilloszkóp, vasúti sínen lévő akadályok optikai felismerése.

Elektronikai- orvostechnikai műszerek és tesztelés laboratórium 1-2.

A laboratórium az azonos nevű modultárgyhoz tartozó gyakorlati tudás megszerzését biztosítja, a nappali BSc tanulmányok 5. és 6. félévében. A laborban egyszerre legfeljebb 10 fő tud mérni. A mérések párban történnek, biztosítva a team-ben való munkatapasztalat megszerzését. A mérések 70%-a a teszteléshez, elektronikához és a beágyazott rendszerekhez kapcsolódik, 30%-a az orvostechnikához és orvosi műszerekhez.A két félév során általában 20 alkalommal mérnek a laboratóriumban a hallgatók. A rendelkezésre álló idő fennmaradó részét üzem- kórház- illetve szakmai kiállítás-látogatásra vagy külső előadók műszer- vagy technológia-bemutatóira fordítjuk. Vannak olyan témák, amelyek az egy év során többször is előkerülnek, egymásra épülő, egyre magasabb szinteken foglalkoznak vele a hallgatók.Laboratóriumunkat folyamatosan fejlesztjük, az utóbbi években méréseink 70%-a lecserélésére, korszerűsítésre került. Néhány mérési témánk: Rohde&Schwartz TSVP tesztelő készülék, Optikai tesztelés, Peremfigyeléses áramkörvizsgálat, Mérőrendszerek programozása (PXI, LXI), CAN buszos mérőrendszer, Kalibrálás, EKG készülékek, Pacemaker és pacemaker teszter, Audiométer, Spirométer.

Beágyazott rendszerek laboratórium

A laboratórium az azonos nevű szakirányos tárgyhoz tartozó gyakorlati tudás megszerzését biztosítja, a nappali BSc tanulmányok 4. félévében. A laborban egyszerre legfeljebb 12 fő tud mérni. A mérések egyedileg történnek, minden hallgatónak külön mérőhelyet biztosítunk az önálló munka lehetőségét biztosítva. A mérések analóg és digitális témákat is lefednek. A laboron teljes rendszerek mérése történik, mint például motor fordulatszám szabályozó áramkör, A/D átalakító, D/A átalakító, kapcsolóüzemű tápegységek, illetve megalapozzuk a következő féléves munkát (a Jel- és képfeldolgozás című tárgy számára) mikrovezérlős (Microchip PIC18) szimulációval.

Jel- és képfeldolgozás laboratórium

A laboratórium az azonos nevű szakirányos tárgyhoz tartozik, a nappali BSc tanulmányok 5. félévében. A laborban egyszerre legfeljebb 12 fő tud mérni. A mérések általában egyedileg történnek, de vannak 2 fős team-ben végzett méréseink is. A tárgy keretein belül alapvető DSP (digitális jelfeldolgozás), képfeldolgozási, FPGA fejlesztési, illetve mikrovezérlő fejlesztési tapasztalatot szerezhetnek a hallgatók. A mikrovezérlős és FPGA-s méréseink természetesen demo-paneleken történnek, így a fejlesztés eredményének működése rögtön élőben ellenőrizhető.

TB.1.112
Laborfelelős oktató: Papp József
Laborfelelős mérnök: Hőnyi Gábor
Mérőhelyek száma: 12

Felügyeleti informatikai és elektronikus vagyonvédelmi rendszerek Laboratórium I.-II.

A laboratóriumi gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerjék az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek érzékelőinek, kültéri-, felület-, tér-, tárgy-, és személyvédelem területén használt tipikus eszközeinek, központi és kiegészítő egységeinek felépítését, működését, jellemző paramétereik mérését. A mérések során a hallgatók fokozatosan sajátítják el az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítésének, tesztelésének, üzemeltetésének gyakorlati mesterfogásait, és szereznek tapasztalatot a rendszerek működtetésével, üzemeltetésével az elméletben megismert eszközök kezelésével, az elvégzett munka dokumentálásával és kiértékelésével kapcsolatosan. Az alkalmazott eszközök és berendezések követik a gyorsan fejlődő biztonságtechnikai igényeknek megfelelő színvonalat, jelentős részük számítógépes kapcsolatot igényel speciális szoftverek felhasználásával. A laboratóriumi mérések megújuló eszközparkkal valósulnak meg, melyhez partnereink jelentős segítséget biztosítanak.

TB.1.112-es labor

TB.1.114
Laborfelelős oktató: Molnár Zsolt
Laborfelelős mérnök: Szauter Ákos
Mérőhelyek száma: 12

Elektronika laboratórium 1-2.

A laboratóriumban 2 félév során a hallgatók tapasztalatot szereznek az áramkörépítésben, elindulva a. legegyszerűbb diódás és egytranzisztoros áramköröktől eljutva az összetett, műveleti erősítős áramkörökig. A laboratórium első félévében szimulációs tevékenység is folyik, diódás, bipoláris tranzisztoros és FET-es áramkörökkel ismerkednek a hallgatók. A tárgyak megalapozzák a későbbi szakirányos és modulos laborokat.

Digitális technika laboratórium

A tárgy a harmadéves Biztonságtechnika szakos hallgatók számára adja meg az elméleti ismeretek mellé a gyakorlati tapasztalatot. A mérések során egyszerű áramköröktől elindulva viszonylag összetett rendszerekig jutnak el. Az áramkörök megépítése elemi logikai áramkörökből történik, biztosítva a megfelelő szemlélet kialakítását.

A laboratórium az azonos nevű szakirányos tárgyhoz tartozó gyakorlati tudás megszerzését biztosítja, a nappali BSc tanulmányok 4. félévében. A laborban egyszerre legfeljebb 12 fő tud mérni. A mérések egyedileg történnek, minden hallgatónak külön mérőhelyet biztosítunk az önálló munka lehetőségét biztosítva. A mérések analóg és digitális témákat is lefednek. A laboron teljes rendszerek mérése történik, mint például motor fordulatszám szabályozó áramkör, A/D átalakító, D/A átalakító, kapcsolóüzemű tápegységek, illetve megalapozzuk a következő féléves munkát (a Jel- és képfeldolgozás című tárgy számára) mikrovezérlős (Microchip PIC18) szimulációval.

Analóg áramkörök és érzékelők laboratórium

A tárgy a másodéves Biztonságtechnika szakos hallgatók számára adja meg az elméleti ismeretek mellé a gyakorlati tapasztalatot. A hallgatók tapasztalatot szereznek az áramkörépítésben, elindulva a legegyszerűbb diódás és egytranzisztoros áramköröktől eljutva az összetett, műveleti erősítős áramkörökig. Az áramkörök megépítése diszkrét alkatrészekből történik, biztosítva a megfelelő szemlélet kialakítását.

TB.2.211
TB.2.212
Laborfelelős oktató: Markella Zsolt
Laborfelelős mérnök: Horváth Dániel
Mérőhelyek száma: 24

Méréstechnika laboratórium 1-2.

A méréstechnika laboratóriumban a telephelyünkre járó valamennyi villamosmérnök és műszaki menedzser hallgató végez méréseket. Célunk hallgatóinkkal megismertetni az alapvető mérési módszereket.

A villamosmérnök hallgatók a második és harmadik félévben látogatják laboratóriumunkat és megszerzik az alapvető villamos méréstechnikai jártasságot és begyakorolják a műszerek kezelését. A hallgatók a kurzusok elvégzésére elsajátítják a mérési eredmények értékelését, a hibaszámítást és a mérések dokumentálását.

Méréseink:

 • Méréstechnikai és műszerkezelési alapok
 • Egyenfeszültség és áram mérése I-II-III
 • Generátor és oszcilloszkóp kezelésének gyakorlása I-II-III
 • Váltakozófeszültség és áram mérése I-II
 • Mérési elrendezések vizsgálata
 • Mérési eredmények kiértékelése (mérési sorozat, karakterisztikák)
 • Frekvencia és időmérés
 • Impedanciamérés I-II
 • Digitális oszcilloszkóp mérése I-II
 • Teljesítménymérés
 • Hőmérséklet mérés
 • Nyúlás mérés
 • Elmozdulás mérés
 • Fordulatszám mérés
TB.2.214
Laborfelelős oktató: Sándor Tamás
Laborfelelős mérnök: Borsos Döníz
Mérőhelyek száma: 15

Automatizált gyártórendszerek labor 1.

A laborban a hallgatók a 8 és 32 bites mikrokontrollerek tulajdonságaival, felhasználási módjaival ismerkedhetnek meg. A laborban a Programozás II. és a Beágyazott rendszerek tárgyakban korábban megismert tématerületekkel foglalkoznak: GPIO, SPI, TWI, ipari kommunikációs buszok (RS485, CAN).

Tématerületek:

 • be- és kiviteli modulok (billentyűzet-, LCD kezelés)
 • időzítők, számlálók, megszakításkezelés
 • soros port kezelés
 • ipari kommunikációs buszok (RS485, CAN)
 • állapotgép modell alapján történő feladat megoldás (közlekedési kereszteződés)
 • összetett feladat megoldása
 • bevezetés az ARM programozásba, fejlesztői környezet megismerése

Automatizált gyártórendszerek labor 2.

A laborban a hallgatók a 32 bites mikrokontrollerek mellett részletesebben megismerkednek a programozható logikai hálózatokkal (CPLD, FPGA), illetve különféle alkalmazások készítésével VHDL nyelven, majd az Információs rendszerek tárgy keretében adott beágyazott rendszer megvalósításával.

Tématerületek:

 • ARM programozás, be- és kiviteli modulok (billentyűzet-, LCD kezelés)
 • ARM programozás, időzítők, számlálók, megszakításkezelés, soros port kezelés
 • ARM programozás, ipari kommunikációs buszok (RS485, CAN)
 • ARM programozás, állapotgép modell alapján történő feladat megoldás (közlekedési kereszteződés)
 • ARM programozás, összetett feladat megoldása
 • FPGA programozás, be- és kiviteli modulok (LED-ek, billentyűzet-, hétszegmenses kijelző kezelés)
 • FPGA programozás, PS2 billentyűzet kezelés
 • FPGA programozás, összetett feladat megoldása

Automatizált gyártórendszerek projekt 1.

Az Automatizált gyártórendszerek projekt I. és II. keretében a hallgatók magyar és angol nyelven, nappali és levelező tagozaton folyó órák soránegyszerűbb beágyazott rendszert készítenek, amelynek a projekt menedzsment felügyeletét a heti konzultációkon biztosítjuk. A magabiztosabb projekt prezentálás érdekében rendszeresen kell beszámolniuk szóba az elvégzett feladataikról, illetve a félév során két alkalommal teljes körű prezentációt is kell tartaniuk. Az elkészült projektek közül nagyon sok sikeresen szerepelt helyi és országos TDK-n is, illetve szakdolgozat pályázaton.

Információs rendszerek

Az Információs rendszerek tárgy keretében magyar és angol nyelven, nappali és levelező tagozaton a hallgatók megismerkednek egyrészt szoftvertechnológiai kérdésekkel, másrészt pedig folytatódik az Automatizált gyártórendszerek II. labor tárgyban megismert VHDL nyelven történő FPGA programozással, amely során már egyszerűbb beágyazott rendszereket valósítanak meg a XILINX fejlesztői környezetben, XILINX FPGA-s fejlesztő boardokon. A tanórák során nemcsak a VHDL nyelvet ismerik meg részletesebben az adott beágyazott rendszer tervezése során, hanem a tesztkörnyezet felépítésével is foglalkoznak. Az óra keretében önálló feladat megoldással kell bizonyítania a hallgatónak, hogy az ismereteit a gyakorlatban is képes alkalmazni.

TB.2.215
Laborfelelős oktató: Petik Viktor
Laborfelelős mérnök: Vajda Sándor
Mérőhelyek száma: 12

Számítógépes folyamatautomatizálás labor

A laboratórium az azonos nevű modultárgyhoz tartozó gyakorlati tudás megszerzését biztosítja, az önálló mérnöki munkavégzést alapozza meg, a nappali BSc tanulmányok 5. és 6. félévében.

A laborban egyszerre legfeljebb 12 fő tud mérni a korszerű ipari eszközökön, melyeken két fő témakör gyakorlati oktatása valósul meg:

 • PLC/DCS és HMI/SCADA rendszerek magaszszintű, strukturált és paraméterezhető programozása komplex adatkezeléssel és ipari kommunikációval kiegészítve
 • Az iparban leggyakrabban előforduló szabályozási feladatok gyakorlati megvalósítása (hőmérséklet-, nyomás-, szint-, áramlás- és fordulatszám szabályozás)
 • A mérések valós, jellemzően SIEMENS és WAGO hardware eszközök alkalmazásával történik, TIA Portal és e!COCKPIT fejlesztő környezet használatával.

Ezeken felül a két félév alatt, oktatói felügyelet mellett, széles területet felölelő témakörökből szabadon választott projektmunka kidolgozását végzik el a hallgatók.

További részletek a Szakterületek/F5 menüpont alatt.