Szakdolgozat

További információ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 7. fejezet, 41. oldal, Tanulmányi Ügyrend Ötödik könyv, 55. oldaltól

Kohut József tanár úr szakdolgozat készítési útmutatóját itt érhetik el.

Aktuális határidők

Aktuális információkat a szakdolgozat téma módosításról és téma jelentkezésről itt találhatnak.

Témaválasztás

A szakdolgozat témákhoz minden esetben kötelező a belső konzulens, külső konzulens választása nem kötelező!

Témaválasztási időszak Neptunban: 2021. október 1. — 2022. január 2.

A hallgató az oktatóval (konzulenssel) egyezteti a témát. Az oktató kiírja témát a Neptunban, a hallgató jelentkezik rá. A hallgatói jelentkezés után, az oktatónak még el kell fogadni a témajelentkezést.

A tárgyfelvételi időszakban a hallgató felveszi a Szakdolgozat nevű tárgyat.

A Szakdolgozat tárgyból az aláírás megadásának feltétele az intézet által kiadott Konzultációs napló határidőre történő leadása!

Hallgatói nyilatkozat letöltése: szerkeszthető és PDF formátumban.

Január 3-tól február 4-ig csak fizetős kérvény leadása (és elfogadása) után van lehetőség témajelentkezésre! Ehhez a 0014-es kérvényt kell beadni a Neptunban!

Beadás

A határidő téli záróvizsga esetén december 15, nyári záróvizsga esetén május 15.

A szakdolgozatot az előírt határidőig fel kell tölteni a plágium-ellenőrzőbe, valamint egy példányt bekötve (ami hallgató a záróvizsga után visszakap) az előírt határidőig be kell adni.

A téli záróvizsga után közvetlenül MSc képzésben résztvevő hallgatók számára a szakdolgozat beadási határidő korábbi, december eleje. Ennek pontos időpontja minden évben külön kerül meghatározásra.

Szakdolgozat határidőn túli beadására nincs lehetőség.

Titkosítás

További információ: Tanulmányi Ügyrend 6. pont 5:10 § (52. oldal)

A szakdolgozat titkosítására irányuló eljárás a hallgató kérelmére indul. A kérelem beadásának határideje: legkésőbb a szakdolgozat beadási határideje előtt 15 nappal. A titkosítási kérelemben meg kell jelölni a titkosítás időtartamát, amely legfeljebb 15 év lehet.

Titkosítási kérelmet az alábbi linken tudnak letölteni. A kérelemhez a hallgatónak csatolnia kell a titoktartást kérőtől egy igazolást, mellyel bizonyítja, hogy őt titoktartásra kötelezték.

Amennyiben a szervezeti egység vezetője helyt ad a kérelemnek, titoktartási megállapodás kötésére kerül sor az Egyetem és a titokgazda között (megállapodás minta), valamint a titokgazda és a hallgató között (megállapodás minta).