A 2018 tavaszi félév vizsgabeosztása megtekinthető ebben a táblázatban.


Tisztelt Hallgató!
 
A modulbeosztási táblázat megtekinthető az alábbi linken:

Modulbeosztás
 
Tájékoztatom, hogy modulváltoztatási lehetőség csak abban az esetben
lehetséges, ha:


1.) Nem teljesíti a modul fő tárgy előkövetelményét, és nem akar 1 évet  halasztani. Ebben az esetben június 30-ig kérvényt kell beadnia az
 Intézeti  adminisztrációba, megjelölve azt a modult, amelyiket szívesen elvégezne,  és  a modul fő tárgy elkövetelményét teljesítette. A modulváltoztatás
 elfogadásáról a jelentkezők száma, a szabad férőhelyek száma, és a 4.  féléves tanulmányi eredmények beszámítása alapján dönt az Intézet
 vezetése.


2.) Ha semmi esetre sem akar a besorolt modulra menni, akkor kérheti a modulválasztás eredményének törlését (így nem tudja majd a modultárgyakat felvenni), és a következő évben ismét be kell adnia a moduljelentkezést (Neptunban). De nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy semmi sem garantálja, hogy akkor az elsőként megjelölt modulba bekerül, hiszen besorolás a tanulmányi eredmények alapján történik.


Markella Zsolt
igazgatóhelyettes sk.