Szakmai gyakorlatra vonatkozó információk a 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott nappali tagozatos hallgatók számára.

Háttérszabályozás

TVSZ 40. § - Gyakorlati képzés

 1. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 6 hét. Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel.
 2. A szakmai gyakorlat legalább 40 kredit megszerzését követően bármikor teljesíthető.
 3. A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó nyilatkozatot hoz, amelynek alapján a gyakorlat helyét a kar által meghatározott Intézet engedélyezi.
 4. Kivételes esetben a kar dékánjának engedélyével a szakmai gyakorlat az egyetem valamelyik intézetében is teljesíthető.
 5. A gyakorlati képzés teljesítéséről a gyakorlati hely igazolást, illetve a hallgató munkájáról írásos értékelést ad, amelyet a hallgatónak a (3)-ban jelölt intézethez kell eljuttatnia.
 6. Azon hallgatónak, aki a végbizonyítvány megszerzésének feltételeként előírt követelményeket a szakmai gyakorlat kivételével teljesítette, a szakmai gyakorlatteljesítésének igazolásáig a hallgatói jogviszonya szünetel.

A szakmai gyakorlat szervezésének rendje a Kandó Karon

 1. A hallgató az adott szaknak, szakiránynak (specializációnak) megfelelő szakmai gyakorlati helyet (a továbbiakban: céget) keres
 2. A hallgató kitölti, és a céggel aláírattatja a befogadó nyilatkozatot, a Tanulmányi Osztályon igazoltatja a teljesített kreditjeinek a számát, és leadja a nyilatkozatot az intézetnek.
 3. Az intézet eljuttatja az együttműködési megállapodást a cég felé.
 4. A cégtől visszaérkezett, kitöltött, aláírt és lepecsételt megállapodást a kar részéről a dékán és az intézet igazgató aláírja, annak két eredeti példányát az intézet visszaküldi a cégnek.
 5. A hallgató teljesíti a gyakorlatot, majd ezt követően a cég – az intézeti koordinátor félé - megküldi az igazolást, ellátva a hallgató munkájáról szóló írásos értékeléssel.
 6. A hallgató leadja az intézetnek az írásos szakmai gyakorlati beszámolóját.
 7. Az intézet rögzíti a tanulmányi rendszerben, hogy a hallgató a gyakorlatot teljesítette.