Tartalom
1. F1 - Elektronikai orvostechnikai műszerek és tesztelés
2. F2 - Felügyeleti informatika és elektronikus vagyonvédelem
3. F4 - Automatizált gyártórendszerek
4. F5 - Számítógépes folyamatautomatizálás

F1 - Elektronikai orvostechnikai műszerek és tesztelés

Modul célja

Az ipar számára magas szintű, biztos tudással rendelkező villamosmérnököket képezni, akiknek elsősorban az elektronikai tesztelés, a széles spektrumú ipari, illetve specializáltan orvostechnikai készülék-tervezés, valamint szerviz és minőségbiztosítási feladatok ellátása a szakterülete.

Tárgyak, laborok

A modulhoz tartozó tárgycsoportban tanítjuk a tesztelő- és mérőrendszerek összeállítását, konfigurálását, üzemeltetését és programozását, parametrikus és funkcionális tesztelés eszközeit, módszereit és eljárásait, a beágyazott rendszerek hardver (analóg(!), digitális) és szoftver tervezését (azaz a műszer- és készüléktervezést), illetve a hardver-szoftver integrálást. Oktatunk metrológiai alapismereteket (kalibrálás, hitelesítés, metrológiai statisztika), EMC-t (elektromágneses kompatibilitási mérések és tervezési módszerek), virtuális műszerezést. Orvostechnika területén megismertetjük a hallgatókkal a biológiai mérnöki alapismeretek mellett a fiziológiai alapokat, az emberi test elektromos és nem elektromos jellemzőinek mérésének módszereit és eszközeit, valamint a diagnosztikai és terápiás műszereket, eljárásokat (pl. EKG, pacemaker, ultrahangos diagnosztika és terápia, CT, MRI, audiometria). E lista természetesen nem teljes, csak a főbb területeket soroltuk fel. Nagyon sok peremterületet érintünk, amelyek a laboratóriumi mérések, illetve a hallgatói projektek során előkerülnek (pl. nem villamos mennyiségek mérése, automatizálás, szabályozástechnika, mechanika, gépészet...), de ezeket csak annyira, amennyire a feladatok sikeres végrehajtása igényli.

Laborunkban a hallgatók az alapvető analóg és digitális elektronikai, informatikai, valamint méréstechnikai ismereteikre alapozva szerezhetik meg az Elektronikai-orvostechnikai műszerek és tesztelés modulon szükséges gyakorlati ismereteket. Témáink, amelyekkel a laboratóriumban foglalkozunk, lefedik az elektronikai iparban használatos tesztelési módszerek jó részét, például az elektronikai gyártmányok alkatrészeinek és áramköreinek számítógép-vezérelt elektromos tesztelését, az optikai tesztelést (képfeldolgozás), a mérőműszerek kalibrálását. A hallgatók megismerkedhetnek az automatikus mérőrendszerekkel, képesek lesznek azok elemeit kiválasztani, felprogramozni. A virtuális műszereket a National Instruments LabVIEW fejlesztőrendszerében programozzák. Foglalkozunk beágyazott rendszerek fejlesztésével, amelyek terén elsődlegesen a Microchip mikrovezérlőket és a Xilinx FPGA-kat oktatjuk. Az orvostechnikai méréseink lefedik az alapvető diagnosztikai és terápiás készülékek funkcionális, illetve részleges áramköri vizsgálatát, illetve minősítését. Orvostechnikai méréseink témái a teljesség igénye nélkül: EKG, pacemaker, audiométer, ágy melletti monitor, ultrahang, képalkotó eljárások. A laboratóriumi foglalkozásokat a két félév alatt 4-5 kiállítás- illetve üzemlátogatás egészíti ki. A laboratóriumban lehetőség van az önálló szakmai munkára is.

Elhelyezkedési lehetőségek

Azok a cégek, amelyek a hallgatóinkat keresik, főként az elektronikai gyártó és szerződéses elektronikai gyártó (contract manufacturer) cégek köréből kerülnek ki, részben az orvostechnikával foglalkozó vállalkozások közül. A megszerzett ismeretek viszonylag széles köre miatt számos hallgatónk helyezkedik el fejlesztőmérnökként (hardver és szoftver), szervizmérnökként, tanácsadóként, illetve értékesítőként. A cégektől a közvetlenül hozzánk beérkező állásajánlatok száma sok éve magasabb, mint amit ki tudunk szolgálni. A közelmúltban felmértük, hogy az elektronikai ipar álláshirdetései milyen munkakörökre keresnek villamosmérnököket. Az eredmény minket is meglepett: az álláshirdetések közül minden harmadik-negyedik (kb. 30%) tesztmérnöki, vagy hasonló státusz volt. Ha ide számítjuk azokat a területeket is, amelyeken hallgatóink jártasságot szereznek, ha nálunk végeznek, akkor az arány még nagyobb: az modulon végzett hallgatók a meghirdetett villamosmérnöki állások kb. 60%-ára ideális jelöltek.

Az F1-en végzett mérnökök képesek lesznek elektronikai készülékek, műszerek tervezésére, és jártasságot szereznek az orvostechnikai eszközök, berendezések tervezésében, üzemeltetésében, tesztelésében.

F2 - Felügyeleti Informatika és elektronikus Vagyonvédelem

Modul célja

A szakterület és a laboratórium célja a felügyeleti informatikai rendszerek (épületgépészeti, vagyonvédelmi, tűzjelző, beléptető, megfigyelő, stb.) és elemeik kialakítási szempontjainak, felépítésének, működésének, megismertetése. Ezen belül az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek kialakításának, tervezésének elsajátítása.

Tárgyak, laborok

Rendszertechnikai, informatikai, és jogi ismeretek átadása a felügyeleti informatika, ezen belül az elektronikus vagyonvédelem területén.

A laboratóriumi gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerjék az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek érzékelőinek, kültéri-, felület-, tér-, tárgy-, és személyvédelem területén használt tipikus eszközeinek, központi és kiegészítő egységeinek felépítését, működését, jellemző paramétereik mérését. A mérések során a hallgatók fokozatosan sajátítják el az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítésének, tesztelésének, üzemeltetésének gyakorlati mesterfogásait, és szereznek tapasztalatot a rendszerek működtetésével, üzemeltetésével az elméletben megismert eszközök kezelésével, az elvégzett munka dokumentálásával és kiértékelésével kapcsolatosan. Az alkalmazott eszközök és berendezések követik a gyorsan fejlődő biztonságtechnikai igényeknek megfelelő színvonalat, jelentős részük számítógépes kapcsolatot igényel speciális szoftverek felhasználásával. A laboratóriumi mérések évente megújuló eszközparkkal valósulnak meg, melyhez partnereink - TVT vagyonvédelmi Zrt., Sensor Kft., Jablotron Hungária, Intellio Magyarország, Ldsz vagyonvédelmi Kft. jelentős segítséget biztosítanak.

A hallgatóknak tanulmányaik során 2 fős csoportokban egyedi – az oktató által előírt - fejlesztési tevékenységben kell bizonyítani az elméleti oktatás terén szerzett ismereteiket és a laborgyakorlatok során szerzett jártasságukat - amely irodalomkutatást, eszköz- és rendszertervezést, kivitelezést, eszköz - és számítógép programozást, készülék - és rendszerépítést valamint dokumentálást egyaránt magában foglal.

Elhelyezkedési lehetőségek

Több területen is rendkívüli kihívásokat jelentő fejlesztés megvalósításai gőzerővel folynak, hallgatóink és kiemelkedő eredményeket elért mérnökök és egyetemi oktatók közreműködésével. A projektek iparjogvédelmet elnyert megoldások. A szabadalmaztatáshoz szakmai útmutatást Dr. Vedres András nyújtotta. Dr. Vedres András a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége elnöke méltatta a kutató csoportok eddigi teljesítményeit, és kifejezte azon várakozásait, hogy mielőbb elkészülhessenek a projektek prototípusai, melyeket Nemzetközi Innovációs Kiállításokon mutatna be.  

Mi olyan problémákra keressük a megoldást, ami komolyan foglalkoztatja a társadalmat. Ilyen az erdőtűz, a falopás, vagy a kötöttpályás közlekedésben bekövetkező balesetek és fennakadások megelőzése, csökkentése. Utóbbihoz tervezzük a MÁV bevonását a kutatási projektbe.

Az Egyetem célja, hogy fejlesztéseinkkel támogassuk a Nemzet tudományos erőfeszítéseit és emeljük a magyar tudomány és kultúra nemzetközi színvonalát, új távlatokat és inspirációt nyújtva azoknak, akik a műszaki tudományos pályára készülnek.

F4 - Automatizált gyártórendszerek modul

Modul célja:

A modul oktatási célja igen szerteágazó. A fő oktatási irány az automatizált gyártórendszerek működési, megvalósítási, irányítási problémai és tervezési kérdései. Ez a terület már önmaga is elég széles, hiszen kiterjedt mechatronikai, vezérléstechnikai, ütemezési és szervezéstechnikai ismereteket igényel.

Tárgyak, laborok

Konkrétabban a hallgatók megismerkednek a különböző gépészeti elemekkel, motorokkal, érzékelőkkel, vezérlő eszközökkel, ipari robotokkal, CNC gépekkel, elektronikus teszt állomásokkal, informatikai elemekkel. Az oktatásban fontosnak tartjuk, hogy ne csak az ipar az aktuális állapotát tükrözzük, hanem a jövőbeli trendeket, illetve fejlesztéseket is oktassuk. Ezért oktatásra kerülnek bizonyos mesterséges intelligencia eljárások is.

Ezeken kívül modul oktatásában nagy hangsúlyt kapnak az informatikai rendszerek egészen az alapvető eszközök, úgymint mikrokontrolleres eszközök és rendszerek, FPGA-k programozásától kezdve az összetett rendszerek felépítéséig.

Az elméleti oktatás mellett a laboratóriumi gyakorlatok lehetővé teszik, hogy a hallgatók tovább finomítsák szakmai tudásukat csaknem minden területen. A projekt tárgy során a laboratórium eszközei, szerszámai, szoftverei és műszerei, illetőleg az oktatásban résztvevő oktatók segítséget nyújtanak az elmélyült hallgatói munkára. Mind a laboratórium, mind a projekt tárgy a gyakorlati megvalósításra fókuszál.

A modul hallgatói hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken rendszeresen indulnak. A Wilhelmshaveni Design Challenge robotépítő versenyen 2010-ben első 2011-ben ötödik helyet 2013-ban pedig a tervezési különdíjat  nyerték el. Nem egyetemi szervezésben, de rendszeres indulók a Magyarok a Marson robotépítő versenyen, ahol szintén helyezéseket érnek el.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az oktatás során fontos szempont az ipari partnerek látogatása, illetőleg lehetőség szerint ezen ipari partnereknél kooperatívos hallgatók elhelyezése.

A modul elvégzése után a hallgatók elhelyezkedési lehetősége rendkívül széles, lehetőség van multinacionális fejlesztő vállalatoknál, mint pl. a teljesség igénye nélkül Robert Bosch Kft., Mentor Graphics Magyarország Kft., vagy Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft.. Lehetőség van a gyártásban történő elhelyezkedésre, pl. Robert Bosch Elektronika Kft., ContinentalAutomotiveHungary Kft., de kisebb szoftver, hardver és alkalmazás fejlesztő cégek is keresik a modul hallgatóit.

F5 - Számítógépes folyamatautomatizálás

Modul célja

E szakterületi tantárgy csoportot választó hallgatók tanulmányaik során megismerkednek a vegyipari-, gyógyszeripari-, élelmiszeripari-, biotechnológiai-, közüzemi-, környezetvédelmi stb. technológiák sajátosságaival, mért és irányított jellemzőivel, mérőeszközeivel és rendszereivel. Megtanulják, hogy e technológiák speciális sajátosságainak figyelembe vételével hogyan kell megtervezni a célra legalkalmasabb irányító rendszer struktúrát valamint hogyan kell kiválasztani e rendszerhez tartozó irányító berendezéseket. A Számítógépes folyamatautomatizálás főtárgy keretein belül megismerkednek az irányítandó technológiák modellezésével, az irányítandó folyamatokhoz illeszkedő irányítórendszerek korszerű formáival és gyakorlatban is elsajátítják a számítógép alapú irányító berendezések (pl. szabályozók, folyamatállomások, PLC-k, intelligens távadók, megjelenítők) kiválasztásának, beszerelésének, installálásának, konfigurálásának, programozásának legfontosabb lépéseit. Ismereteket szernek a folyamatirányító rendszer eszközei közötti szabványos kommunikációról és megbízhatósági kérdéseiről.

Tárgyak, laborok

A hallgatók a TB.115, TB.214 és TB.215-ös laborban végeznek laboratóriumi gyakorlatokat. A TB.115-ös laborban méréstechnikai, folyamatműszerezési, folyamatmodellezési és szabályozási méréseket folytatnak a hallgatók, valamint megismerkednek a folyamatszabályozás során használt fontosabb érzékelőkkel és beavatkozókkal, valamint PLC programozási alapismereteket sajátíthatnak el.

A TB.215-ös laborban konkrét folyamatszabályozási gyakorlatok végezhetők az iparban leggyakrabban előforduló alapszakaszok megismerésével, valamint magas szintű PLC és folyamatirányítási oktatásban részesülnek az itt tanuló hallgatók.

A TB.214-es labor a projektmunkák végzésére kijelölt labor. A hallgatók 2-4 fős csoportokban dolgoznak ki egy-egy összetett feladatot, amely irodalomkutatást, rendszertervezést, áramkör, mechanika, áramút, szekrény tervezést, és kivitelezést, PLC, számítógép programozást, készüléképítést és dokumentálást egyaránt magában foglal. A feladatok kiadhatók a laboratóriumokban található nagyszámú berendezésekre, modellekre, illetve elvi tervezési feladatok is lehetnek. Erre a célra korszerű irányító berendezések és nagy számú modell áll rendelkezésre a laborban. A labor műszerekkel, szerszámokkal felszerelt, így a hallgatók a gyakorlatban is kivitelezhetik elképzeléseiket.

A laborban megtalálható folyamatirányító berendezések és ipari rendszerek: Siemens PCS7, ABB freelance, Emerson Delta-V. A laborban használt PLC-k: Siemens, Omron, Schneider, Moeller, Phoenix Contact, Épületautomatizálási DCS: Honywell, Schneider. Mérési adatgyűjtők: WinCC, GE Intellution FIX. Modellek: Robotmanipulátor, Automatikus raktározó, CIM gyártórendszer, Többtengelyes mozgásvezérlés, Szintszakasz, autonóm ipari mobil robot…

A laborban a hallgatók megismerhetik a folyamatautomatizálás nagyintegráltságú ipari eszközeit és alapeljárásait. A laborban található szakaszmodellek kis méretben, de hűen modellezik az iparban található leggyakrabban található szabályozási problémákat, ipari mérő szabályozó és beavatkozó eszközökkel vannak felszerelve, így a hallgatók olyan eszközökkel dolgozhatnak, melyekhez hasonlókkal majd az iparban is találkozhatnak. Az analóg szabályozások területén a hallgatók korszerű ipari eszközöket kezelését elsajátítva jártasságra tegyenek szert az összetett (pl. kaszkád, arány) szabályozási körök munkapont környéki szabályozásában, az optimális PID kompenzáló tag kiválasztásában és paraméterezésében. A vezérlési feladatok területén a hallgatók készség szintjén elsajátítsák az ipari hálózatba szervezett PLC (Siemens és Schneider vagy PhoenixContact…) programozás technikáját, valamint megismerkedhetnek több folyamatirányító rendszerrel (DeltaV vagy PCS7, ABB Freelance).

A laborok, az oktatókkal egyeztetett, szabad időbeosztásban látogathatók. A hallgatók nem csak a kijelölt projekt, vagy laboridőkben dolgozhatnak tehát.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az iparban jelenleg rendkívül nagy a folyamatirányítási, folyamatautomatizálási, folyamatműszerezési mérnökhiány. Hallgatóink azonnal el tudnak helyezkedni, akár több jó ajánlat közül választva. Néhány terület és partnercég (a teljesség igénye nélkül): MOL, erőművek, gyógyszergyárak, élelmiszer ipar, autógyárak (Audi, Opel, Suzuki, Mercedes), fejlesztő és rendszerintegrátor cégek (Evopro, Gamma Digital, Atisco… ), Automatizálási, méréstechnikai magyarországi leányvállalatok (Siemens, Schneider Electric, ABB, Omron…)