A szakdolgozat készítésével kapcsolatos, az Óbudai Egyetem által előírt alapvető információk itt találhatóak.

Kohut József tanár úr szakdolgozat készítési útmutatóját ezen a linken érhetik el.

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (VII. fejezet, 37 oldal)
Az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje (Ötödik könyv, 49. oldaltól)

Szakdolgozat témaválasztás

Szakdolgozati téma választási lehetőségek

  1. Intézeti téma: választott intézeti oktató felkeresése, téma megbeszélése
  2. Külső téma: leendő munkahelyről, ismeretség által üzemből, kutatóintézetekből
  3. Erasmus téma: csak Erasmus ösztöndíjas hallgató részére

A szakdolgozat témákhoz minden esetben elengedhetetlen a belső konzulens, külső konzulens választása nem kötelező!

Teendők

  • A hallgató felkeresi a választott intézeti oktatót, átbeszéli a szakdolgozat témáját és kitölti a szakdolgozat téma leadó nyomtatványt. A nyomtatvány kitölthető géppel és kézzel is, de az intézeti (belső) konzulensnek alá kell írnia. A téma leadó lapot személyesen kell leadni a titkárságon, vagy a belső konzulens elektronikusan is elküldheti a kissne.erzsebet@kvk.uni-obuda.hu címre.
  • A tárgyfelvételi időszakban a hallgató felveszi a Szakdolgozat nevű tárgyat.
  • A kooperatív képzésben résztvevő hallgatóknak 2 féléves kooperatív képzés esetében két részben kell felvenniük a tárgyat (Szakdolgozat 1, illetve Szakdolgozat 2), ezért a témaválasztásnak már az első tárgyfelvételt megelőzően meg kell történnie.
  • A Szakdolgozat tárgyból az aláírás megadásának feltétele az intézet által kiadott Konzultációs napló határidőre történő leadása!

Szakdolgozat beadása

  • A szakdolgozatot az előírt határidőig fel kell tölteni a plágium ellenőrzőbe.
  • Egy példányt bekötve (ezt a hallgató a záróvizsga után visszakapja) az előírt határidőig be kell adni.

Szakdolgozat határidőn túli leadására nincs lehetőség!

A szakdolgozatok beadásának határideje