Tartalom
1. A épület 209
2. B épület 114
3. B épület 211 - 212
4. B épület 214
5. B épület 215
6. A épület földszint 4
7. G épület 303
8. G épület 304

A épület 209

TA.2.209 Laborfelelős oktató Molnár Zsolt
Laborfelelős mérnök Szauter Ákos
Mérőhelyek száma 12

Műszertechnika projekt 1-2.

A laboratórium az önálló mérnöki munkavégzést alapozza meg. A nappalis hallgatóink a BSc tanulmányok 6. és 7. félévében hallgatják a tárgyat. A laborban egyszerre legfeljebb 10 fő tud dolgozni. A két félév alatt oktatói felügyelet mellett,a széles területet felölelő témakörökből szabadon választott projekttéma kidolgozását végzik el a hallgatók. A projekteken általában egy, maximum 2 fő dolgozik. A második félév végére szinte mindenkinél egy bizonyos szinten működő „készülék” a termék. Néhány projekttéma ízelítőül az elmúlt évekből: in-circuit tesztelés elektronikájának fejlesztése, Internetről vezérelhető mérőrendszer, hordozható EKG, objektív audiometria, digitális oszcilloszkóp, vasúti sínen lévő akadályok optikai felismerése.

Elektronikai- orvostechnikai műszerek és tesztelés laboratórium 1-2.

A laboratórium az azonos nevű modultárgyhoz tartozó gyakorlati tudás megszerzését biztosítja, a nappali BSc tanulmányok 5. és 6. félévében. A laborban egyszerre legfeljebb 10 fő tud mérni. A mérések párban történnek, biztosítva a team-ben való munkatapasztalat megszerzését. A mérések 70%-a a teszteléshez, elektronikához és a beágyazott rendszerekhez kapcsolódik, 30%-a az orvostechnikához és orvosi műszerekhez.A két félév során általában 20 alkalommal mérnek a laboratóriumban a hallgatók. A rendelkezésre álló idő fennmaradó részét üzem- kórház- illetve szakmai kiállítás-látogatásra vagy külső előadók műszer- vagy technológia-bemutatóira fordítjuk. Vannak olyan témák, amelyek az egy év során többször is előkerülnek, egymásra épülő, egyre magasabb szinteken foglalkoznak vele a hallgatók.Laboratóriumunkat folyamatosan fejlesztjük, az utóbbi években méréseink 70%-a lecserélésére, korszerűsítésre került. Néhány mérési témánk: Rohde&Schwartz TSVP tesztelő készülék, Optikai tesztelés, Peremfigyeléses áramkörvizsgálat, Mérőrendszerek programozása (PXI, LXI), CAN buszos mérőrendszer, Kalibrálás, EKG készülékek, Pacemaker és pacemaker teszter, Audiométer, Spirométer.

Beágyazott rendszerek laboratórium

A laboratórium az azonos nevű szakirányos tárgyhoz tartozó gyakorlati tudás megszerzését biztosítja, a nappali BSc tanulmányok 4. félévében. A laborban egyszerre legfeljebb 12 fő tud mérni. A mérések egyedileg történnek, minden hallgatónak külön mérőhelyet biztosítunk az önálló munka lehetőségét biztosítva. A mérések analóg és digitális témákat is lefednek. A laboron teljes rendszerek mérése történik, mint például motor fordulatszám szabályozó áramkör, A/D átalakító, D/A átalakító, kapcsolóüzemű tápegységek, illetve megalapozzuk a következő féléves munkát (a Jel- és képfeldolgozás című tárgy számára) mikrovezérlős (Microchip PIC18) szimulációval.

Jel- és képfeldolgozás laboratórium

A laboratórium az azonos nevű szakirányos tárgyhoz tartozik, a nappali BSc tanulmányok 5. félévében. A laborban egyszerre legfeljebb 12 fő tud mérni. A mérések általában egyedileg történnek, de vannak 2 fős team-ben végzett méréseink is. A tárgy keretein belül alapvető DSP (digitális jelfeldolgozás), képfeldolgozási, FPGA fejlesztési, illetve mikrovezérlő fejlesztési tapasztalatot szerezhetnek a hallgatók. A mikrovezérlős és FPGA-s méréseink természetesen demo-paneleken történnek, így a fejlesztés eredményének működése rögtön élőben ellenőrizhető.

B épület 114

TB.1.114 Laborfelelős oktató Molnár Zsolt
Laborfelelős mérnök Szauter Ákos
Mérőhelyek száma 12

Elektronika laboratórium 1-2.

A laboratóriumban 2 félév során a hallgatók tapasztalatot szereznek az áramkörépítésben, elindulva a. legegyszerűbb diódás és egytranzisztoros áramköröktől eljutva az összetett, műveleti erősítős áramkörökig. A laboratórium első félévében szimulációs tevékenység is folyik, diódás, bipoláris tranzisztoros és FET-es áramkörökkel ismerkednek a hallgatók. A tárgyak megalapozzák a későbbi szakirányos és modulos laborokat.

Digitális technika laboratórium

A tárgy a harmadéves Biztonságtechnika szakos hallgatók számára adja meg az elméleti ismeretek mellé a gyakorlati tapasztalatot. A mérések során egyszerű áramköröktől elindulva viszonylag összetett rendszerekig jutnak el. Az áramkörök megépítése elemi logikai áramkörökből történik, biztosítva a megfelelő szemlélet kialakítását.

Analóg áramkörök és érzékelők laboratórium

A tárgy a másodéves Biztonságtechnika szakos hallgatók számára adja meg az elméleti ismeretek mellé a gyakorlati tapasztalatot. A hallgatók tapasztalatot szereznek az áramkörépítésben, elindulva a legegyszerűbb diódás és egytranzisztoros áramköröktől eljutva az összetett, műveleti erősítős áramkörökig. Az áramkörök megépítése diszkrét alkatrészekből történik, biztosítva a megfelelő szemlélet kialakítását.

B épület 211 - 212

TB.2.211
TB.2.212
Laborfelelős oktató Markella Zsolt
Laborfelelős mérnök Horváth Dániel
Mérőhelyek száma 24

Méréstechnika laboratórium 1-2.

A méréstechnika laboratóriumban a telephelyünkre járó valamennyi villamosmérnök és műszaki menedzser hallgató végez méréseket. Célunk hallgatóinkkal megismertetni az alapvető mérési módszereket.

A villamosmérnök hallgatók a második és harmadik félévben látogatják laboratóriumunkat és megszerzik az alapvető villamos méréstechnikai jártasságot és begyakorolják a műszerek kezelését. A hallgatók a kurzusok elvégzésére elsajátítják a mérési eredmények értékelését, a hibaszámítást és a mérések dokumentálását.

Méréseink:

  • Méréstechnikai és műszerkezelési alapok
  • Egyenfeszültség és áram mérése I-II-III
  • Generátor és oszcilloszkóp kezelésének gyakorlása I-II-III
  • Váltakozófeszültség és áram mérése I-II
  • Mérési elrendezések vizsgálata
  • Mérési eredmények kiértékelése (mérési sorozat, karakterisztikák)
  • Frekvencia és időmérés
  • Impedanciamérés I-II
  • Digitális oszcilloszkóp mérése I-II
  • Teljesítménymérés
  • Hőmérséklet mérés
  • Nyúlás mérés
  • Elmozdulás mérés
  • Fordulatszám mérés

B épület 214

TB.2.214 Laborfelelős oktató Petik Viktor
Laborfelelős mérnök Vajda Sándor
Mérőhelyek száma 12

Számítógépes folyamatautomatizálás labor

A laboratórium az azonos nevű modultárgyhoz tartozó gyakorlati tudás megszerzését biztosítja, a nappali BSc tanulmányok 5. és 6. félévében. A laborban egyszerre legfeljebb 12 fő tud mérni. A mérések párban történnek, biztosítva a team-ben való munkatapasztalat megszerzését. A mérések korszerű, ipari eszközökön történnek. A laborban két fő témakör gyakorlati oktatása valósul meg:

  • Alapszakaszok szabályozása: Az iparban leggyakrabban előforduló szabályozási feladatok gyakorlati megvalósítása (hőmérséklet, nyomás, szint, arány szabályozás, kompenzálási módszerek megismerése és fordulatszám szabályozás, frekvenciaváltó kezelés).
  • PLC és folyamatirányító rendszerek programozása: A hallgatók lépésről lépésre megtanulják, hogyan készíthető PLC és folyamatirányító program (alaputasítások szabványos programnyelveken, Simatic STEP7 fejlesztőkörnyezet kezelése, strukturált programozás, adatkezelés…). Az oktatás valós hardware és PLC szimulátor alkalmazásával történik. A szimulátor segítségével a hallgatók otthon is képesek a tanultak gyakorlására (saját számítógépen futtatva azt.).

B épület 215

TB.2.215 Laborfelelős oktató Petik Viktor
Laborfelelős mérnök Vajda Sándor
Mérőhelyek száma 12

Számítógépes folyamatautomatizálás projekt

A laboratórium az önálló mérnöki munkavégzést alapozza meg. A nappalis hallgatóinka BSc tanulmányok 6. és 7. félévében hallgatják a tárgyat. A laborban egyszerre legfeljebb 12 fő tud dolgozni. A két félév alatt oktatói felügyelet mellett, széles területet felölelő témakörökből szabadon választott projekttéma kidolgozását végzik el a hallgatók. A projekteken általában egy, maximum 2 fő dolgozik. A projekt témák a laborban található ipari eszközök programozásán, paraméterezésén alapulnak. Általában a cél a félév végére egy működő gépvezérlő program írása. Néhány projekttéma ízelítőül az elmúlt évekből:

  • Emerson DeltaV folyamatirányító rendszer programozása (elterjedt rendszer a MOL százhalombattai finomítójában)
  • Siemens PCS7 folyamatirányító rendszer programozása (néhány felhasználó: Mátrai Erőmű, Gönyüi Erőmű, Teva Gyógyszergyár..),
  • Ipari mobil robot rendszer fejlesztése (Szenzorok: Sick lézerszkenner, IFM 3D kamera, Vezérlő: Phoenix Contact PLC és ipari PC).
  • CÍM flexibilis gyártórendszer programozása (Profinet kommunikáció, Siemens vagy Phoenix Contact vezérlő)

    A épület földszint 4

    TA.FSZ.4 Laborfelelős oktató Dr. Bretz Károly
    Laborfelelős mérnök Dániel Pál
    Mérőhelyek száma 30

    Informatika 1. és Programozás 2. laboratórium

    A laborban villamosmérnök képzésben az Informatika I. labor és a Programozás II. labor tantárgy kurzusainak órái kerülnek megtartásra magyar és angol nyelven. A projektorral, 30 db személyi számítógéppel és konkrét fizikai demonstrációs boardokkal a laborban frontális foglalkozás keretében 30 hallgató számára folyik a C programozási nyelv felhasználásával a mérnöki gyakorlatban alkalmazott algoritmusok megismertetése az Informatika I. labor alkalmakon, illetve a 8 bites mikrokontroller programozás alapjainak elsajátítása a Programozás II. laborok során.

    Informatika 1. laboratóriumon érintett tématerületek

    • C fejlesztői környezet ismertetése. Programok írása, fordítása, változók típusai, értékadások.
    • Szintaktikai elemek, operátorok, műveletek.
    • Elágazó utasítások, ciklusok 1.
    • Egyszerű algoritmusok.
    • Saját függvények
    • Formátumozott kiírás és beolvasás. Pointerek.
    • Összetett adatszerkezetek, tömbök, Karakter tömbök. Struktúrák struktúra tömbök.
    • Modulok készítése. Összetett feladat megoldása.

    Programozás 2. laboratóriumon érintett tématerületek

    • Alacsony szintű fájlkezelés. Fájl megnyitási módok, fájlmutató használata, fájl írása és olvasása. Egyéb fájlkezelő függvények használata.
    • Magas szintű fájlkezelés. Fájl megnyitási módok, fájlmutató használata, fájl írása és olvasása. Egyéb fájlkezelő függvények használata. Összetett struktúrák fájlba írása és fájlból történő olvasása.
    • Összetett, C programozási nyelven készített feladat megoldása. Alacsonyszintű és magas szintű fájlkezelés együttes használata.
    • AVR Studio fejlesztői környezet megismerése. Fordítási, letöltési és debuggolási lehetőségek bemutatása. Alap formátum forrásfájl elkészítése. Leggyakoribb INCLUDE fájlok áttekintése.
    • Port kezelés assemblyben. LED-ek és nyomógombok kezelése, inicializálás és port használat. Aritmetikai és logikai utasítások. Összeadás, kivonás, szorzás és osztás. Logikai utasítások. Maszkolási példák.
    • Feltétel nélküli és feltételes ugró utasítások. Direkt és indirekt címzések. A status register bitjei. Ciklusok. Elöl és hátul tesztelő ciklusok megoldási módjai.
    • Saját szubrutin írása. Szubrutinhívások. Paraméter átadások bemutatása: regiszteren keresztül, memória területen keresztül, stack használata.
    • Megszakításkezelés. Időzítők és a soros port kezelése assembly nyelven. Időzítők inicializálása, konfigurálása. Időzítési üzemmódok. Megszakítás vektortábla használata. Megszakítások inicializálása és használata. Soros port inicializálása és használata.
    • Port kezelés C-ben. LED-ek és gombok kezelése, inicializálás és port használat. Elágazások és ciklusok. Egy és többirányú elágazások. Elöl és hátul tesztelő ciklusok. Számlálásos ciklus.
    • Saját függvény írása. Függvényhívások és paraméterátadás. Címszerinti és érték szerinti paraméter átadás bemutatása. Függvények visszaadott értéke. Függvény saját belső változója.
    • Megszakításkezelés. Időzítők és soros port kezelése C-ben. Időzítők inicializálása, konfigurálása. Időzítési üzemmódok. Megszakítás vektortábla használata. Megszakítások inicializálása és használata. Soros port inicializálása és használata.
    • Összetett feladat elkészítése C-ben. Közös összetett feladat elkészítése, amelyhez a félév során megismert tématerületek kerülnek felhasználása.

    G épület 303

    TG.3.03 Laborfelelős oktató Dr. Bretz Károly
    Laborfelelős mérnök Dániel Pál
    Mérőhelyek száma 15

    Automatizált gártórendszerek labor 1.

    A laborban a hallgatók a 8 és 32 bites mikrokontrollerek tulajdonságaival, felhasználási módjaival ismerkedhetnek meg. A laborban a Programozás II. és a Beágyazott rendszerek tárgyakban korábban megismert tématerületekkel foglalkoznak: GPIO, SPI, TWI, ipari kommunikációs buszok (RS485, CAN).

    Tématerületek:

    • be- és kiviteli modulok (billentyűzet-, LCD kezelés)
    • időzítők, számlálók, megszakításkezelés
    • soros port kezelés
    • ipari kommunikációs buszok (RS485, CAN)
    • állapotgép modell alapján történő feladat megoldás (közlekedési kereszteződés)
    • összetett feladat megoldása
    • bevezetés az ARM programozásba, fejlesztői környezet megismerése

    Automatizált gártórendszerek labor 2.

    A laborban a hallgatók a 32 bites mikrokontrollerek mellett részletesebben megismerkednek a programozható logikai hálózatokkal (CPLD, FPGA), illetve különféle alkalmazások készítésével VHDL nyelven, majd az Információs rendszerek tárgy keretében adott beágyazott rendszer megvalósításával.

    Tématerületek:

    • ARM programozás, be- és kiviteli modulok (billentyűzet-, LCD kezelés)
    • ARM programozás, időzítők, számlálók, megszakításkezelés, soros port kezelés
    • ARM programozás, ipari kommunikációs buszok (RS485, CAN)
    • ARM programozás, állapotgép modell alapján történő feladat megoldás (közlekedési kereszteződés)
    • ARM programozás, összetett feladat megoldása
    • FPGA programozás, be- és kiviteli modulok (LED-ek, billentyűzet-, hétszegmenses kijelző kezelés)
    • FPGA programozás, PS2 billentyűzet kezelés
    • FPGA programozás, összetett feladat megoldása

    G épület 304

    TG.3.04 Laborfelelős oktató Sándor Tamás
    Laborfelelős mérnök Mészáros Dániel
    Mérőhelyek száma 12

    Automatizált gártórendszerek projekt 1 - 2.

    Az Automatizált gyártórendszerek projekt I. és II. keretében a hallgatók magyar és angol nyelven, nappali és levelező tagozaton folyó órák soránegyszerűbb beágyazott rendszert készítenek, amelynek a projekt menedzsment felügyeletét a heti konzultációkon biztosítjuk. A magabiztosabb projekt prezentálás érdekében rendszeresen kell beszámolniuk szóba az elvégzett feladataikról, illetve a félév során két alkalommal teljes körű prezentációt is kell tartaniuk. Az elkészült projektek közül nagyon sok sikeresen szerepelt helyi és országos TDK-n is, illetve szakdolgozat pályázaton.

    Információs rendszerek

    Az Információs rendszerek tárgy keretében magyar és angol nyelven, nappali és levelező tagozaton a hallgatók megismerkednek egyrészt szoftvertechnológiai kérdésekkel, másrészt pedig folytatódik az Automatizált gyártórendszerek II. labor tárgyban megismert VHDL nyelven történő FPGA programozással, amely során már egyszerűbb beágyazott rendszereket valósítanak meg a XILINX fejlesztői környezetben, XILINX FPGA-s fejlesztő boardokon. A tanórák során nemcsak a VHDL nyelvet ismerik meg részletesebben az adott beágyazott rendszer tervezése során, hanem a tesztkörnyezet felépítésével is foglalkoznak. Az óra keretében önálló feladat megoldással kell bizonyítania a hallgatónak, hogy az ismereteit a gyakorlatban is képes alkalmazni.